ශ්‍රී ලාංකේය තාක්ෂණික පෙරළිය නරඹන්න හෙට BMICH එන්න.

විද්‍යාව, තාක්ෂණික හා නවෝත්පාදන ශ්‍රී ලංකා ජනතාව අතර ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණෙන් එම අමාත්‍යංශය මඟින් සංවිධානය කරනු ලබන ශිල්ප සේනා ප්‍රදර්ශණය 2019.07.18 සිට 2019.07.21 වන දින දක්වා, බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙනවා.

තාක්ෂණ කළාපය, ව්‍යවසායකත්ව හා රැකියා වෙළඳපොල, නවෝත්පාදන කළාපය, අධ්‍යාපන හා විනෝදාත්මක කළාපය ලෙස මෙම ප්‍රදර්ශණය මූලික වශයෙන් කළාප 5කට වෙන් කර තිබෙනවා.

මෙහි ඇති තාක්ෂණ කළාපය තුළදී STEM අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ඇතුළු ප්‍රධාන තේමාවන් 12 ක් යටතේ නවීන විද්‍යා, තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ විෂය දැනුම සම්ප්‍රේෂණය කිරීම සිදු කෙරෙනවා. පාසල් සිසුන්, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්, නැඟී එන පර්යේෂකයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් ඒ පිළිබඳව දැනුම නවීන ලෝකය හා ලබාදීම සහ මෙම විෂය සමාජය තුළ ප්‍රචලිත කිරීම මෙම ප්‍රදර්ශණයේ අරමුණ වී තිබෙනවා.