ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ කිහිපයක අධ්‍යන කටයුතු හෙට සිට.

0
133

රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු සහ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ හැර සෙසු පීඨවල අධ්‍යයන කටයුතු හෙට දිනයේ ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.
කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ අවසන් කිරීමට නොහැකි වු විභාග පැවැත්වීය යුතු හේයින් එම පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු 15වනදා ආරම්භ කරනු ඇති.
ඉංජිනේරු පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ වන දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවයි ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ බලන උපකුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය සුදන්ත ලියනගේ මහතා පැවසුවේ.
එමෙන්ම නේවාසිකාගාර සිසු සිසුවියන් සඳහා අද සිට නේවාසිකාගාර විවෘතව තැබෙන බව සඳහන්.