කතිරයට පෙර “Citizen ” වැඩසටහන සජීවීව නරඹන්න

කතිරයට පෙර "Citizen " වැඩසටහන සජීවීව

කතිරයට පෙර "Citizen " වැඩසටහන සජීවීව අද සමාජ මාධ්‍ය තුළ මැතිවරණ ප්‍රචාරණ භාවිතාව සම්බන්ධයෙන්

Posted by Citizen.lk on Sunday, 20 October 2019

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න