දුම්වැටියේ බද්ද ඉහලට

දෙසැම්බර් පළවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්වැටි සඳහා වන බද්ද ඉහල දැමීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, දිග අනුව රුපියල් 1 යි ශත 68 සිට රුපියල් 6 යි ශත 15 දක්වා එම බදු ඉහළ නැංවේ.

මෙම බදු ඉහළ නැංවීම සිදුකර ඇත්තේ රජය විසින් වැට් බද්ද සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද අඩු කිරීමට සමානුපාතිකවයි.

එමනිසා දුම්වැටිවල මිල ඉහළ යාමක් සිදුනොවන බව ලංකා දුම්කොළ සමාගම ප්‍රකාශ කළා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න