අයිඑස් අන්තවාදීන් ගැන විමර්ශනයට චීන අධි තාක්‍ෂණික කණ්ඩායමක් දිවයිනට.

0
132

ශී‍්‍ර ලංකාව තුළ කි‍්‍රයාත්මක වන අයිසීස් අන්තවාදීන් පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම සඳහා අධි තාක්‍ෂණික නිරීක්ෂණ උපාංග සහිත තාක්‍ෂණික කණ්ඩායමක් මෙරටට කඩිනමින් එවීමට චීන ජනපති සී. ජින්පින් තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙම චීන තාක්‍ෂණික ශිල්පීන් පිරිස විසින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ හමුදා සහ පොලිස් බුද්ධි සේවා කණ්ඩායම්වලට පුහුණුවක් ද ලබා දීමට නියමිතයි.

මෙයට අමතරව කොළඹ නගරය, හම්බන්තොට වරාය සහ කොළඹ වරාය නගරය එකම නිරීක්‍ෂණ ජාලයකට යොමු කිරීම සඳහා චීනය ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

මෙම නිරීක්‍ෂණ ජාලය යටතේ ලොව ප‍්‍රධාන නගරවල සවිකර ඇති අධි තාක්‍ෂණික නිරීක්‍ෂණ පද්ධති සවි කෙරෙනවා.

ඊට අදාළ ගිවිසුමක් චීනය සහ ශී‍්‍ර ලංකාව අතර ළඟදීම අත්සන් කිරීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here