චීනය Huawei බේරා ගැනීම වෙනුවෙන් සටන් අරඹයි.

Huawei උපකරණ සඳහා ඇමරිකාව සම්බාධක පැම්ණවීමත් සමඟ චීනය ඇමරිකානු ඇපල් උපකරණ සඳහා ඊයේ දිනයේ සම්බාධක පනවනු ලැබුවා.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන අන්දමට මේ වනවිට චීනයේ ඇමරිකානු හා යුරෝපීය දුරකථන සඳහා වන විරෝධතා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

චීනයේ ජනතාව තමන් සතු ඇමරිකානු සහ යුරෝපීය දුරකථන විනාශ කරමින් සහ උද්ඝෝෂණ පවත්වමින් මේ වන විට තම විරෝධය පළකරමින් සිටිනවා.

මේ අතර සමහර ආයතන තම ආයතනයේ සේවකයන් Huawei නිෂ්පාදන මිළදී ගැනීමට බෝනස් සහ විවිධ විවිධ උත්ප්‍රේරක අවස්ථා ලබා දී තිබෙනවා.

ඇමරිකානු ඇපල් නිෂ්පාදන වලින් 33% ක වෙළඳපොළක් චීනය සතු වුණත්, මේ වන විට එය 12.% ක මට්ටමකට පහළ ගොස් ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ.

මේ අතර, ලෝකයට 5G තාක්ෂණය හඳුන්වාදීමේ ප්‍රමුඛත්වය ගන්නට ඇමරිකාව සහ චීනය අතර දැඩි තරඟකාරී තත්වයක් උද්ගත වී තිබෙනවා.