චමරිගේ 5 වැනි එක්දින ශතකය

ඔස්ට්‍රේලියා කාන්තා කණ්ඩායමට එරෙහි තුන්වැනි එක්දින ක්‍රිකට් ත⁣රගයේදී, චමරි අතපත්තු සිය එක්දින දිවියේ පස්වන ශතකය වාර්තා කරයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න