ජනප්‍රිය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි උපන්දිනය සැමරූ හැටි. (PHOTOS)

0
72

චම්පි සිරිවර්ධන කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. ඇයගේ නම ඇසූ සැණින්, රූපය දුටු පමණින් තරුණියන් නම් ඇයව හොඳින්ම හඳුනනවා.

ලස්සන මනාලියන් බොහොමයක් හැඩගැන්වූ චමිපිගේ උපන් දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ඇයව පුදුම කරමින් උපන්දින උත්සවයක් ද පැවැත්වුණා.

එහි ඡායාරූප පහතින්,