ජනප්‍රිය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනි උපන්දිනය සැමරූ හැටි. (PHOTOS)

චම්පි සිරිවර්ධන කියන්නේ ලංකාවේ ජනප්‍රිය රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. ඇයගේ නම ඇසූ සැණින්, රූපය දුටු පමණින් තරුණියන් නම් ඇයව හොඳින්ම හඳුනනවා.

ලස්සන මනාලියන් බොහොමයක් හැඩගැන්වූ චමිපිගේ උපන් දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුණා. ඒ වෙනුවෙන් ඇයව පුදුම කරමින් උපන්දින උත්සවයක් ද පැවැත්වුණා.

එහි ඡායාරූප පහතින්,