කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ශ්‍රී ලංකා සන්නාමය සහිතව අපනයනය කළ හැකියි – ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය

අපේ රටේ වගා කළ හැකි ආහාර භෝග වගා කරමින් අගය එකතුකොට දේශීය ආහාර සුරක්ෂිතතාව රැක ගැනීමටත්, ගුණාත්මක බවින් යුත් ආහාර සැපයීම වැඩිකර ගැනීමටත්, අගය එකතු කළ හැකි කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා සන්නාමය සහිතව අපනයනය කිරීමටත් හැකියාවක් ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසනවා.

ඔවුන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ

සීනි, කිරිපිටි, තිරිඟු, කුළුබඩු, එළවළු තෙල්, ධාන්‍ය වර්ග, සත්ත්ව ආහාර පමණක් නොව එදිනෙදා පරිභෝජනයට ගනු ලබන අල, වියළි මිරිස්, ලොකු ලූණු, රතු ලූණු, මුංඇට, උඳු, කුරක්කන් වැනිදෑ ද වාර්ෂිකව අපේ රටට ආනයනය කෙරේ . එපමණක් නොව කහ, සියඹලා, කොමඩු. උම්බලකඩ, හාල් මැස්සන් වැනි ද්‍රව්‍ය ද ආනයනය කරයි.

මෙවැනි ආනයන සඳහා අප වාර්ෂිකව වැයකරන මුදල ඩොලර් මිලියන 1,781ක් බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තා පෙන්වා දී ඇත. එය රුපියල් වලින් මිලියන 289,532කි. අප රට තුළ ඉහත කී ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කළ හැකිනම්, මේ සා විශාල විදේශ විනිමයක් වැයකිරීමට අවශ්‍යතාවක් නැත. මේ ආහාර භෝග රට තුළ නිෂ්පාදනය කරගතහොත් අපේ ගොවිජනතාවට විශාල ආදායමක් මෙන්ම, ඒවාට අගය එකතු කොට කර්මාන්ත විදේශ විනිමය වලින් විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් ගම්බද ප්‍රදේශවල උත්පාදනය කළ හැකි .

2019/20 මාස්කන්නය දැන් උදා වී ඇත. ඒ සඳහා අවශ්‍ය යහපත් දේශගුණික තත්ත්වයත්, වාර්ෂාපතනයත් ලැබෙමින් පවතී. සියලු ජලාශ පිරෙමින් පවතී. වාරිමාර්ග මෙන්ම වාරිමාර්ග නොවන ඉඩම්වල දැනටමත් වී වගාව ආරම්භ වී හා ආරම්භ කෙරෙමින් ඇත. බඩ ඉරිඟු, මුංඇට, කවුපී වැනි භෝග මෙන්ම වගා කළහැකිසෑමභෝගයක්මවගාකරමින්ජාතික ආර්ථිකයේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනවැඩිකරමින්රටින් ගලා යන විදේශ විනිමය අපේ රටේ ගොවිජනතාවගේ ආදායම බවට පත්කර ගැනීමට කැපවෙමු යැයි අදාළ පාර්ශ්වයන්ගෙන් රජය ඉල්ලා සිටින බව ඔවුන් සදහන් කරනවා.

(2018 මෙරටට ආනයනය කරනු ලැබූ කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ රාශියක් පිළිබඳ ලේඛනය මේ සමඟ අමුණා ඇත.)

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න