වසා දැමුණු සරසවි කිහිපයක් අද සිට යළි විවෘතයි.

පවතින ආරක්ෂක තත්වය හේතුවෙන් වසා දැමූ විශ්වවිද්‍යාල කිහිපයක අධ්‍යයන කටයුතු අද ආරම්භ වනවා.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු අද ආරම්භ වන අතර එහි ලේකඛාධිකාරි වී.ඩි.කිත්සිරි මහතා සිසුන්ට දැනුම් දෙන්නේ, තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල හැඳුනුම්පත හෝ ශිෂ්‍යවාර්තා පොත රැගෙන පැමිණෙන ලෙසයි.

ඌව – වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ සියලු පීඨවල අධ්‍යන කටයුතු ද අද ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

එහි උපකුලපති මහාචාර්ය ජයන්ත ලාල් රත්නසේකර මහතා දැනුම් දෙන්නේ, විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ඇති බැවින් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා සිසුන්ට සහභාගි වන ලෙසයි.

මේ අතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා මුල්‍ය පීඨය, නීති පීඨය, ශාස්ත්‍ර පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු ද අද ආරම්භ වන බව එහි ලේඛකාධිකාරිවරයා දැනුම් දෙනවා.

මේ අතර ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ හා ඉංජිනේරු පීඨ අද විවෘත වන බව එහි උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු පැවසුවේ කළමනාකරණ, ශාස්ත්‍ර සහ විද්‍යා පීඨ පසුගිය 13 වන දා සිට ආරම්භ කර ඇති බවයි.

මේ අතර රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේ, සමාජීය විද්‍යා හා මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨය විභාග කටයුතු සඳහා අනිද්දා ආරම්භ වන බව එහි පාලනාධිකාරිය පවසනවා.

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පීඨාධීපතිවරුන් සමග පැවැත්වීමට නියමිත සාකච්ඡාවෙන් පසු තීරණය කරන බව එහි පාලනාධිකාරිය සඳහන් කළා.

ඒ අනුව ලබන 28 වැනිදා සිට විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර වෛද්‍ය පීඨය පසුගිය 13 වැනිදා සිට විවෘත කෙරුණා.

මේ අතර පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය, සම සෞඛ්‍ය, පශු වෛද්‍ය, ඉංජිනේරු පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතුද අද ආරම්භ කරන බව එහි උපකුලපති මහාචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා සඳහන් කළා.

ඔහු ප්‍රකාශ කළේ, ශාස්ත්‍ර , කළමනාකරණ සහ විද්‍යා පීඨයේ අධ්‍යයන කටයුතු අනිද්දා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි.

දන්ත වෛද්‍ය පීඨයේ අධ්‍යයන ලබන 27 වැනිදා ආරම්භ වනවා.