කැබිනට් පත්‍රිකා 84කට අනුමැතිය.

0
5

කැබිනට් රැස්වීම ඊයේ (19) රාත්‍රි ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පවත්වා තිබෙනවා .

පසුගිය අඟහරුවාදා පැවැත්විමට නියමිතව තිබූ කැබිනට් රැස්වීම එදින නොපැවති බව වාර්තා වූ අතර ඊයේ පැවැත්වූ කැබිනට් රැස්විමේදී ඉදිරිපත් වූ කැබිනට් පත්‍රිකා 84කට අනුමැතිය හිමි වූ බව ලකී ජයවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කැබිනට් රැස්වීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පැවසුවා.