පුත්තලමේ බස් රථයක් අනතුරට ලක්වේ

වන්දනා චාරිකාවක් යමින් සිටි පුද්ගලයන් 15ක් රැගත් බස් රථයක් පුත්තලමේ දී පෙරළී ගොස් ඇත. ඉන් තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් 15 දෙනාම රෝහල් ගත කර ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න