වනජීවි රැකවරණයේ සිටි සර්ප උකුස්සන්ට නිදහස.

වයඹ වනජීවි සෞඛ්‍ය කළමනාකරණ එකකය භාරයේ රැකවරණය වෙමින් සිටි සර්ප උකුස්සන් තිදෙනෙකු අද (12) දින මුදා හැරි බව වයඹ වනජීවි කලාපයේ පශු වෛද්‍ය ඉසුරු කොට්ටගොඩ මහතා පැවසුවා.

ප්‍රදේශ කිපයකදි විවිධ හිංසනයන්ට ලක්ව තුවාල සිදුව සිටි මෙම සර්ප උකුස්සන් මාස හතරකට ආසන්න කාලයක් වයඹ වනජීවි සෞඛ්‍ය කළමණාකරණ එකකයේ රදවා ගෙන ප්‍රථිකාර ලබා දි තිබු බව පවසනවා.

මෙසේ රඳවා ගෙන ප්‍රථිකාර ලබා දිමේන් පසුව යළි මෙම සර්ප උකුස්සන් තිදෙනා ආණමඩුව කොට්ටුකච්චිය දංගහවල ප්‍රදේශයේ කැලෑ බද ප්‍රදේශයකට වනජීවි පශු වෛද්‍ය ඉසුරු කොට්ටගේ මහතාගේ උපදෙස් මත මුදා හැරිමට කටයුතු කර තිබුණා.

මෙසේ මුදා හැර ඇත්තේ මාස 6ක් පමණ වයසැති සර්ප උකුස්සන් බව වාර්තා වනවා.

වනජීවි රැකවරණයේ සිටි සර්ප උකුස්සන්ට නිදහස