මහවැලි ගඟ දෙපස පිරිස් සැලකිලිමත් වන්න

රංදෙණිගල හා රංටැඹේ කාර්යයභාර ඉංජිනේරු ඩී. එම්. ධර්මදාස මහතා පවසන්නේ රංටැඹේ ජලාශයට පහළින් මහවැලි ගඟ පරිහරණය කරන පිරිස් ඉදිරියේදී මහවැලි ගඟ පරිහරණයේදී ප්‍රවේසම් වන ලෙසයි.

වාන් දොරටු හදිසි විවෘත කිරිම් තුළින් මහවැලි ගගේ ජල මට්ටම ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යා හැකි බවත්, ගඟ දෙපස හා මහවැලි ගඟ පරිහරණය කරන ජනතාවට විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙසත් ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

බදුල්ල ප්‍රදේශයට ලැබෙන අධික වර්ෂාපතනය සමග උමාඔයේ ශීඝ්‍රයෙන් ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බවත් ඒ හේතුවෙන් අධික ලෙස රංටැඹේ ජලාශයට විශාල ජලධාරිතාවයක් එක් රැස්වීම හේතුවෙන් ජලාශයේ ජල මට්ටම් පාලනය කිරිම සදහා රංටැඹේ ජලාශයේ වාන් දොරටු හදිසියේ විවෘත කිරිමට සිදුවන හෙයින් ජලාශයට පහළින් මිනිපේ, මහියංගණ හා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා මහවැලි ගඟ පරිහරණය කරන ජනතාව දැඩි අවදානයෙන් පසුවන ලෙසට කාර්යයභාර ඉංජිනේරු ඩී. එම්. ධර්මදාස මහතා දන්වා සිටී.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න