බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකා තරඟ සංචාරය නවතා දමයි.

0
346

ලබන ජුලි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබූ තරඟ සංචාරය කල් දැමීමට බංග්ලාදේශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මේ වන පවතින තත්වය අනුව ඔවුන් මෙසේ ශ්‍රි ලංකා සංචාරය කල් දමා තිබෙනවා තිබෙනවා.

බංග්ලාදේශ ක්‍රිකට් සභාපති නස්මුල් හසන් ඩකා හිදී සඳහන් කර ඇත්තේ “ බංග්ලාදේශය පමණක් නොවෙයි වෙනත් කණ්ඩායමක්වත් ලංකාවේ ක්‍රීඩා කිරිම ගැන හිතයි කියලා හිතන්න බෑ” යනුවෙනි.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක තත්වය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරිමක් ලැබුණ විට ලංකාවේ සංචාරය කිරීම පිළිබඳව සළකා බලන බවත් ඔහු ප්‍රකාශ කළා.