නැවතත් වායු ගෝලයේ අහිතකර තත්වය ඉහළ යා හැකි බවට පුරෝකථන

කොළඹ නගරයට ඉහළ වායුගෝලයේ පවතින දූවිලි වලාකුළු තත්ත්වය මේ වනවිට පහව යමින් තිබුණත් එය නැවත වරක් ඇතිවීමේ අවධානමක් පවතින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධර්මසිරි වීරතුංග සඳහන් කර සිටිනවා.

මේ මස 13 වෙනිදා වන විට වායුගෝලයේ පවතින දූවිලි වලාකුළු තත්ත්වය නැවත සුළු වශයෙන් ඉහළ යා හැකි බවට පුරෝකථනය කර ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

එම තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් බිය විය යුතු නොමැති බවට මහජනතාවට දැනුම් දෙන ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් නිකුත් කරනු ලබන නිවේදනයන් සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසයි ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න