ඕස්ට්‍රේලියාව දේදුනු පැහැයට හැරෙයි.(PHOTOS)

0
85

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ලිංගික සංක්‍රාන්තිකයන්ට ලිංගික වෙනස්වීම් සැත්කම් වලින් තොරව ඔවුන්ගේ උප්පැන්න සහතිකය වෙනස් කිරීමට අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

මෙයට අනුමැතිය ලැබුණේ, උපත්, මරණ සහ විවාහ ලියාපදිංචි කිරීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත වික්ටෝරියා පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගැනීමෙන් පසුවයි.