හදිසි නීති රෙගුලාසි සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය.

0
133

ත්‍රස්ත ප්‍රහාර සිදුවන තුරු බලා සිටීම සම්බන්ධයෙන් නිදහසට කරුණු ප්‍රකාශ කිරීමෙන් වැළකී ආණ්ඩුව ජනතාවට වගකිව යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා සඳහන් කළා.

ඒ, රට තුල උද්ගතව ඇති තත්වය සම්බන්ධයෙන් සහ හදිසි නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් අද පැවති පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින්.

විවාදයෙන් අනතුරුව හදිසි නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමිවුණා.