නොනිදන ‘Apple Watch’, මිල අඩු කළ iPhone එළිදැක්වූ Apple වාර්ෂික සමුළුව

Apple සමාගමේ නවතම භාණ්ඩ හා සේවා එළිදක්වන වාර්ෂික සමුළුව ඊයේ ස්ටීව් ජොබ්ස් රඟහලේ පැවැත්වුණා.

මේ එහි විශේෂ අවස්ථා

සිය නවතම ජංගම දුරකථන පෙළ iPhone 11 , iPhone 11 Pro සහ iPhone 11 Pro Max ලෙස එළිදක්වයි.

ඒ වර්ණ 6කින්.

මෙහි අයිෆෝන් 11 යනු අයිෆෝන් 8 න් පසු ඇපල් සමාගමේ හදුන්වා දුන් ලාභදායිම නව ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයයි.

එය මිල කර තිබෙන්නේ ඩොලර් 699 ( රු. 126,000 ආසන්න වශයෙන් ) ටයි.

iPhone 11 හි ද්විත්ව කැමරා ඇති අතර iPhone 11 Pro සහ iPhone 11 Pro Max කැමරා තුනකින් සමන්විතයි.

මෙම කැමරා මගින් Wide, ultrawide, telephoto ලෙසට ආකාර තුනකින් ඡායා රූප ගත හැකියි.

මෙහිදී ‘Apple Watch Series 5’ නොනිදන ලෙස නම් කලේ එහි තිරය කිසිදු අවස්ථාවක off නොවීම හේතුවෙන්.

සිය ipad හි නව සංස්කරණයක් , නව විශේෂාංග රැසක් සමඟ මෙහිදී හදුන්වා දුන්නේ ඩොලර් 329 ටයි.