ගෝඨාගේ පෙත්සම් දෙකකට අභියාචනාධිකරණයෙන් අද ලැබුණු තීන්දුව.

0
45

ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණය හමුවේ විභාග වන නඩුවට එරෙහිව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් දෙකක් අභියාචනාධිකරණය අද විභාගයට ගැනීමකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කළා

ඒ, අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන අචල වෙන්ගප්පුලි, අර්ජුන ඔබේසේකර යන අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන් විසින්.