අමිත් වීරසිංහ අත්අඩංගුවට

0
270

මහසෙන් බලකායේ ප්‍රධානී අමිත් විරසිංහ පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

පොලිස් විශේෂ කණ්ඩායමක් විසින් මහනුවර තෙල්දෙණියේදි ඔහු මෙලෙස අද (14) අත්අඩංගුවට ගැනුණා.