ඇල්පිටිය තැපැල් ඡන්ද විමසීම මෙම මස 27

ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා අතුරු මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද විමසීම ලබන 27 වනදා සිදු කිරීමට නියමිතයි. අදාළ ඡන්ද විමසීම සදහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් භාර ගැනීම ඊයේ (13) මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් අවසන් විය.

මේ වනවිට ඇල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභා ඡන්ද විමසීම සදහා තැපැල් ඡන්ද අයදුම්පත් 1,300 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ඊයේ පස්වරුව වන විට මැතිවරණ කොමිසම වෙත ලැබී තිබිණි. තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා නිකුත් කිරීම ලබන 21 වනදා සිට ආරම්භ කරන බවයි මැතිවරණ කොමිසම පැවසීය.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න