පාකිස්තානු – ඉන්දියානු සියලු සංස්කෘතික ගනුදෙනු අවසන්.

0
90

ඉන්දියාව සමඟ පවත්වාගෙන ආ සියලු සංස්කෘතික ගනුදෙනු නතර කිරීමට පාකිස්තානය තීරණය කර තිබෙනවා.

ජම්මු – කාශ්මීරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව අද(09) කළ විශේෂ ප්‍රකාශය අනුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවත් මෙම රටවල් දෙක අතර සියලු සංස්කෘතිකමය කර්මාන්ත හා සම්බන්ධ සියලු දේ තහනම් කර ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ජම්මු – කාශ්මීරය සම්බන්ධයෙන් කළ විශේෂ ප්‍රකාශය සඳහා ඉන්දියාව සිය ව්‍යවස්ථාවේ 370 වගන්තිය කඩ කළ අතර, එම ප්‍රදේශය දෙකඩ කිරීමේ එනම් ත්‍රස්තවාදී දේශභූමී දෙකක් බවටද පත් කළේය.

මෙම සංස්කෘතික තහනම, පාකිස්තානු තරුණයන්ගේ මනස දූෂණය කරවන්නක් බවද, ඉන්දීය සංස්කෘතික ආක්‍රමණයට එරෙහිවීමට පෙරමුණ ගැනීමට මාධ්‍ය කටයුතු කළ යුතු බවද පාකිස්තානු බලධාරීන් පවසනවා.

උපුටා ගැනීම – (හින්දුස්තාන් ටයිම්ස් )