ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා ඉහළ නංවන්න අකිලගෙන් නව යෝජනාවක්.

ගෝලීය අධ්‍යාපන ඉලක්ක ජයගත හැකි පරිදි මෙරට පාසල් සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා ඉහළ නැංවීමට පියවර ගත යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය, නීතිඥ අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා ප්‍රකාශ කළා.

මෙහිදී ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ ඉගෙනුම් සැලසුම් සකස් කර ගුරුවරුන් සඳහා චක්‍රලේඛයක් සහ උපදෙස් සංග්‍රහයක් නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.

එම උපදෙස් සංග්‍රහය අනුව සිසුන්ගේ සන්නිවේදන කටයුතු ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සිදුකිරීමට සතියකට එක් දිනක් සියලු පාසල්වල ඉංග්‍රීසි සන්නිවේදන දිනයක් ලෙස පැවැත්වීමටත් පාසල් මට්ටමෙන් නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක නොවූ ,සිසුන්ගේ ඉංග්‍රීසි කථන සහ ශ්‍රවණ කුසලතා ඉගැන්වීම ,ඇගයීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ද පළාත් මට්ටමින් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මේ වසරේ දෙවැනි පාසල් වාරයේ සිට දිවයිනේ සියලු පළාත්වල එම ඇගයීම් ක්‍රමය 6,7,8 ශ්‍රේණිවලට වාර පරීක්ෂණවල දී හඳුන්වා දී ඇති අතර ඉදිරියේ දී මෙම ඇගයීම් ක්‍රමය 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් මට්ටමින් ඇගයීම් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද අපේක්ෂා කරන බව ඒ මහතා සඳහන් කළා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න