ඇල්ල – රොක් රක්ෂිතයේ ගින්න නිවන්න ගුවන් හමුදාවේ සහය පතයි.

ඊයේ පස්වරුවේ ඇල්ල – රොක් රක්ෂිතයේ හට ගත් ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගුවන් හමුදාවේ සහය ඉල්ලා සිටි බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළා.

මෙම ගින්නෙන් හේතුවෙන් මේ වන විට රක්ෂිතයේ අක්කර 20ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව ඇල්ල පොලීසිය කියා සිටියා.

ගින්න ඇතිවීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.

කෙසේ වෙතත්, යුද හමුදාව, ප්‍රදේශවාසීන් එක්ව ගින්න මැඬ පැවැත්වීම සඳහා වනජීවි නිලධාරීන්ට සහය ලබාදෙමින් සිටින අතර ගින්න ඇතිවීමට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නැති බවයි බදුල්ල ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ ඊ.එම්.එල්. උදය කුමාර මහතා සඳහන් කරන්නේ.