ගෝඨාට එරෙහි අධිචෝදනා සංශෝධනයට එකඟතාවක්.

0
15

ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ කෞතුකාගාරය ඉදිකිරීමේ සිද්ධියට අදාළව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහිව විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේ ගොනුකර ඇති නඩුවේ අධිචෝදනා සංශෝධනය කිරීමට, නීතිපතිවරයා එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළව විශේෂ මහාධිකරණයේ ගොනුකළ අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප වූ අතර, පසුව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කරනු ලැබූ අභියාචනය අද කැඳවූ අවස්ථාවේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මේ බව සඳහන් කර තිබුණා.