නීතිපතිගෙන් වැඩ බලන පොලිස්පතිට උපදෙස් .

තමා ලබාදෙන උපදෙස්වලට අනුකූල වන ලෙසට පොලීසියේ සියලූම අංශ දැනුවත් කරන්නැයි නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා වැඩබලන පොලිස්පති චන්දන වික්‍රමරත්න වෙත ලිපියකින් දැනුම්දී තිබෙනවා.

නියමිත සම්පූර්ණ ලිපිගොනු වහාම ලබාදීමට පොලීසියේ අංශ දැනුවත් කරන ලෙස එම ලිපියේ වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබුණා.

මේ අතර, නීතිපතිවරයාගේ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිනි රජයේ අධි නීතිඥ නිශාරා ජයරත්න කියා සිටියේ මාධ්‍යවේදී ලසන්ත වික්‍රමතුංග,වසීම් තාජුඩීන් ඝාතනය ඇතුළු නඩු 5 කට අදාළව විමර්ශන හැකි ඉක්මනින් අවසන් කරන ලෙසයි.