පෙරපාසල් පුතුගේ උපන්දිනයට පියා කරපු අමුතු වැඩේ.

සිය පුතුගේ සිවු වැනි උපන්දිනය වෙනුවෙන් පුතු ඉගෙන ගන්නා පෙර පාසලේ සිටි සියලු දරුවන්ගේ කොණ්ඩය නොමිලේ කපා දීමේ මහඟු සත්කාර්යයක් ඉටුකළ පියකු පිළිබඳව පුවතක් නිට්ටඹුව ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වෙනවා.

වර්තමානයේදී අපට බොහෝවිට දක්නට ලැබෙන්නේ අනවශ්‍ය ලෙස මුදල් වියදම් කර කිසිදු හරයක් නොමැති උපන්දින සාද පවත්වන මවුපියන්.

නමුත් මෙම සත්කාරය සිදුකළ පියා ඒ අතර කැපී පෙනෙන්නේ මෙය දරුවන්ට අත්දැකීමක් වීමත් එම මවුපියන්ට දරුවාගේ කොණ්ඩය කැපීමට වැය වන මුදල් ඉතිරිවීමත් නිසයි.

මෙහිදී පෙර පාසලේ දරු දැරියන්ද කොණ්ඩය කපා ගැනීමට ඉතා උනන්දුවෙන් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා.

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව මඟින් පවත්වාගෙන යන නිට්ටඹුව මහමායා දේවි පෙර පාසලේ ඔස¼ද තේසාන් තිලකරත්න (04) දරුවාගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් ඔහුගේ පියා විසින් පසුගිය 30 වැනිදා මෙම සත්කාරක කටයුත්ත සිදුකළා.