රණවිරුවන් වෙනුවෙන් කාලෙකට පස්සේ ගැයුනු අපූරු ගීතයක්.(VIDEO)

රණවිරුවන් කියන්නේ මිහිකත දෙවිවරුන්. රණවිරුවන් රට වෙනුවෙන්, ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කරන කැපකිරීම කියා නිම කළ නොහැකි.

වසර 30 පුරාවට රට වෙලාගෙන තිබූ ත්‍රස්තවාදයෙන් ඔවුන් රට බේරාගෙන වසර 10 සපිරුණා. මෙලෙස 30 වසරක යුද්ධය නිමා කිරීමට දායක වූ සහ ඇස් අත් පා ජීවිත පූජා කළ ආදරණීය රණවිරුවන්ට උත්තමාචාරය පුද කරමින් කාලයකට පස්සේ අපූරු ගීතයක් නිර්මාණය වුණා.

සම්පත් ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ විසින් රචිත මෙම ගීතය ගායනා කරන්නේ ජනප්‍රිය ගායක මිහිදු ආරියරත්න විසින්.ඒ වගේම මේ ගීතයේ Ringing Tone ආදායම ආබාධිත සහ ජීවිතක්ෂයට පත්වූ අභීත රණවිරුවන්ගේ පවුල් වල සුභසාධනය වෙනුවෙන් වෙන් කරනවා.