පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යව සිටි මුස්ලිම් මවුලවිවරයෙක් කටුනායකදී අල්ලයි.

0
573

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු අන්තවාදී අදහස් පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යව සිටි මුස්ලිම් මවුලවිවරයෙකු කටුනායක ගුවන්තොටුපලේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මක්කම වන්දනාවේ ගොස් යළි පැමිණෙමින් සිටියදී අපරාධ පරීකෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් බවයි.