නල්ලතන්නිය මාර්ගයට පස් කන්දක් කඩා වැටෙයි. (PHOTOS)

0
24

මස්කෙලිය ශ්‍රි පාද නල්ලතන්නිය මාර්ගයට විශාල පස් කන්දක් කඩා වැටිමෙන් එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු අද (12) මධ්‍යහන 12 සිට පස්වරු 2 දක්වා පැය දෙකක කාලයක් ඇණ හිට තිබුණා.

මවුස්සාකැලේ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයට අද උදෑසන සිට ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාවත් සමඟ මාර්ගයට පස් කන්ද කඩා වැටුණු බවත්, මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු වල නියැලි සිටි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරින් විසින් ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටුණු පස් ඉවත් කර එම මාර්ගයේ ගමනා ගමන කටයුතු එක් මංතිරුවකට සීමා කළ බවත් නල්ලතන්නිය පොලිසිය සඳහන් කළා.