හැමෝටම ආදරය කරන, කාගෙවත් ආදරය නොලබන මවකගේ කතාව. – VIDEO

0
134

අද දවස ඉතාම සුවිශේෂී එකක්. ඒකට හේතුව අද “ලෝක මව්වරුන්ගේ දිනය” නිසා. මව්වරුන් වෙනුවෙන් නිර්මාණය වුන නිරමාණ රැසක් අද සමාජ මාධ්‍ය වල සංසරණය වෙනවා.

හැබැයි ඒ සියල්ල අතරින් සුවිශේෂී Video එකක් කාගේත් අවධානයට ලක්වෙලා තියෙනවා. ඒ තමයි Facia විසින් මව්වරුන්ගේ දිනය වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරන ලද Video එක.

කවුරුත් ආදරය නොකරන, හැබැයි අපි හැමෝටම ආදරය කරන අපේම අම්මා ගැන තමයි මේ Video එකෙන් කියවෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ Video එක.