හිටපු සුපිරි පිතිකරුගෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට පණිවිඩයක්.

0
267

හිටපු ක්‍රිකට් නායක සනත් ජයසූරිය මහතා ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙත විශේෂ පණිවිඩයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.දශක ගණනාවක් හිංසනයන් විඳදරාගනිමින් එයින් පාඩම් උගත් අප, අපගේ අනාගත පරම්පරාවන්ටද එම විනාශකාරී අත්දැකීම් නැවතත් ඉතිරි නොකළ යුතුයි යන්නයි ඔහු ඉල්ලා සිටින්නේ. එම පණිවිඩය පහතින්.

“අපිට අපේම කියලා රටක් විදියට තියෙන්නේ මේ පුංචි ශ්‍රී ලංකාව විතරයි. ප්‍රචණ්ඩත්වය තුළින් මේ රටේ ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් එයින් දුර්වල වෙන්න ශ්‍රී ලාංකික අපිමයි. දශක ගණනාවක් හිංසනයන් විඳදරාගනිමින් එයින් පාඩම් උගත් අප, අපගේ අනාගත පරම්පරාවන්ටද එම විනාශකාරී අත්දැකීම් නැවතත් ඉතිරි නොකළ යුතුයි. එන්න, ශ්‍රී ලංකිකයින් ලෙසින් අපි එකාවන්ව එක්වෙමු.“

සනත් ජයසූරිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here