එංගලන්තයේ කුඩා දරුවෙකුගෙන් අගමැතිට ලියුමක් (ලිපිය සහිතයි)

එංගලන්තයේ ජීවත්වන ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති අවුරුදු 6ක දරුවෙක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිබෙනවා. ඔහු නමින් අබ්දුල්ලා අබුබායිඩ්.

එම ලිපියෙන් අබ්දුල්ලා ,අගමැතිතුමාට සුභ පතා තිබූ අතර වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රමුඛතාව පරිසරයට යොමුකරන ලෙසයි.

එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ හා මුහුද ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් යාන්ත්‍රණයක් සකස් කරන ලෙසත් ඔහු ඉල්ලා සිටිනවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න