පාදුක්කට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක්


පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයට අනුබද්ධ භූමි භාගයක සියළු පහසුකම් වලින් යුතු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පාලනාධිකාරිය මේ වන විට පියවර ගෙන තිබේ.

මේ සඳහා අවබෝධතා ගිවිසුමක්ද එම පාර්ශව දෙක විසින් පසුගියදා අත්සන් තබා ඇති බව වාර්තා වනවා.

අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව මෙම ක්‍රීඩාංගණය තණතීරු 6 කින් සමන්විත වන අතර එහි ප්‍රධාන තණතීරුව, ජලය බැස යෑමේ පද්ධතිය, නවීන පහසුකම් සහිත ක්‍රීඩාගාර සහ පැති පුහුණු තණතීරු ඉදිකිරීමේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් සිදු සිදුකිරීමට එකඟ වී ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම මෙහි මුල් අදියරේ වගකීම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය විසින් භාරගෙන ඇති අතර වසර 18 ක කාලයක් සඳහා මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් කර තිබෙනවා.

මෙමගින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ ක්‍රීඩා සමාජ හා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයටද ක්‍රීඩාංගණය භාවිතා කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවනු ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න