ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ඇඳුම් වල වෙනසක්.(PHOTOS)

0
33

ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල ක්‍රීඩා ඇඳුම වෙනස් කර තිබෙනවා.

එහි විශේෂත්වය වන්නේ ඇඳුම පිටුපස ක්‍රීඩකයාගේ නම සහ ඔහුගේ අංකය සඳහන් කර තිබීමයි.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් නවසීලන්තය සමඟ හෙට ගාල්ලේදී ඇරඹෙන පළමු ටෙස්ට් තරඟයේදී මෙම නව ඇඳුම ඇද ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි.