කුරුළු රංචුවක් නිසා ගුවන් යානයක් ගොඩ බස්වයි.

0
99

කුරුළු රංචුවක ගැටීම හේතුවෙන් රුසියානු ගුවන්යානයක් මොස්කව් නගර ආසන්නයේ ඉරිඟු වගා භූමියකට හදිසියේ ගොඩබස්වා තිබෙනවා.

ඒ හේතුවෙන් මගීන් 23 දෙදෙනෙක් තුවාල ලබා ඇති බවයි වාර්තා වෙනවා.

ගුවන් යානයට සැලකිය යුතු තරමේ අලාභ හානි සිදු වී ඇති අතර එය ධාවනය කළ නොහැකි තත්වයේ පවතින බවත් සඳහන්.