ලබුතොට පාලම අසලින් අත්බෝම්බ 8 ක් සොයාගැනේ.

0
285

වැලිමඩ බදුල්ල මාර්ගයේ ලබුතොට පාලම අසලට ඊයේ (10) පස්වරුවේ දමා ගිය අත්බෝම්බ 8 ක් පොලිසිය විසින් සොයා ගෙන තිබෙනවා.

පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත මෙම අත්බෝම්බ සොයා ගත් අතර කොන්ක‍්‍රිට් මල් පෝච්චියක් ඇතුලට දමා එය බෑගයකටද දමා ගොස් තිබුණා.

කිසියම් පිරිසක් වාහනයකින් පැමිණ ලණුවක ආධාරයෙන් මෙය මාර්ගය ආසන්නයට දමන්නට ඇතැයි පොලිසිය සැක කරනවා.