ලංකාවට යුරෝ මිලියන 8.5ක පරිත්‍යාගයක්.

0
35

යුරෝපා සංගමය විසින් ලංකාවට යුරෝ මිලියන 8.5ක මුදලක් ලබාදීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ශ්‍රී ලංකාව තුළ සාමය සහ ස්ථාවාරත්වය ගොඩනැංවීමට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට සහයෝගය පල කිරීම සඳහායි.

මෙරට ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය වැළැක්වීම, ප්‍රජා ප්‍රතිරෝධය ගොඩනැගීම, අභ්‍යන්තර අවතැන්වූවන් සහ සරණාගතයින්ට නැවත සිය භූමි වෙත පැමිණීමට අවශ්‍ය දායකත්වය ලබාදීම යන ක්‍රියාමාර්ග සඳහා මෙම ආධාර ලබාදීම සිදු කරන බවයි වාර්තා වන්නේ.