අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන 06ක් ගැටේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ, කහතුඩුව ප්‍රදේශයේදී වාහන 06ක් ගැටීම හේතුවෙන්, කොළඹට පැමිණෙන වාහනවලට ගැලනිගමින් පිටවන ලෙසට උපදෙස්. – මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න