රෝහිත ටට්යානා විවාහයේ පල්ලියේ චාරිත්‍රයේ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න

0
692

යුග දිවියට පිවිසි රෝහිත – ටටියනා යුවළ ඊයේ දින බම්බලපිටිය ශාන්ත මේරි දේවස්තානයේ දේව මෙහෙයකට සහභාගිවී ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. රෝහිත – ටට්යානා යුවළ පල්ලිය චාරිත්‍රයේ ඔබ නොදුටු අපූරු ඡායාරූප පෙළයි මේ…..

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here