රෝහිත ටට්යානා විවාහයේ පල්ලියේ චාරිත්‍රයේ නොදුටු ඡායාරූප මෙන්න

යුග දිවියට පිවිසි රෝහිත – ටටියනා යුවළ ඊයේ දින බම්බලපිටිය ශාන්ත මේරි දේවස්තානයේ දේව මෙහෙයකට සහභාගිවී ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. රෝහිත – ටට්යානා යුවළ පල්ලිය චාරිත්‍රයේ ඔබ නොදුටු අපූරු ඡායාරූප පෙළයි මේ…..

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න