රාජ්‍ය ආයතන 04ක් ගිණුම් කාරක සභාවට.

ඉදිරි සතිය තුළදී තවත් රාජ්‍ය ආයතන 04 ක් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාව හමුවට කැඳවීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා රේගුව සහ සුරාබදු දෙපාර්තම්න්තුව ද ඒ අතර ඇති බව එහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලසන්ත අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළා.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය හරහා මහජනතාවටත් රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවට අදහස් හා යෝජනා ඉදිරිපත් කළ හැකි බව ද සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටියා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න