හෝන් 6ක් තියනවා – ඝෝෂාකාරී නාලා ශබ්ද කරන බස් වලට අනුරාධපුර පොලීයෙන් පාඩමක් උගන්වයි

  0
  451

  අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේදී පෞද්ගලික බස් රථ විශේෂ පරික්ෂාවකට ලක්කර තිබෙනවා.

  ඊයේ සිදුකල මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කර ඇත්තේ අනුරාධපුර පොලිසියේ රථ වාහන අංශය විසින්.

  එහිදී අධික ශබ්ද නාදරටා සහිතව බස් රථ ධාවනය කළ රියදුරන්ට දඩ පැනවීමට පොලිසිය කටයුතු කර තිබෙනවා.

  අධික ශබ්දය සහිත සියලු නලා එම බස්රථ වලින් ඉවත්කර පොලිසියට භාරදෙන ලෙසයි පොලිසිය බස් රථ රියදුරන්ට නියෝග කර ඇත්තේ.