හෙට කොළඹ තැන් කීපයකට වතුර නෑ

හදිසි නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට කොළඹ අවට ප්‍රදේශ රැසකට පැය 21 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන සහ ජලපවාහන මණ්ඩලය citizen.lk අප වෙත පවසයි.

ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 08.00 සිට අනිද්දා අළුයම 05.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව එම මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

හෙට මහරගම, බොරලැස්ගමුව, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, පැලැන්වත්ත, මත්තෙගොඩ, හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට අදාළ කාලය තුළ ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට නියමිතයි.