හිත රිදුන තරටම නැගිට නැගිට කතා කරනවා – පාර්ලිමේන්තුව කල් තබන්න අනුරගෙන් කතානායකවරයාට විරෝධය

0
496

අද (05) පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකිරීමට නියමිතව තිබූ විවාදය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉල්ලා අස් කර ගැනීමෙන් පසු නියමිත කටයුතු පවත්වාගෙන යනවා වෙනුවට එජාපයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ  විවිධ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව පත්කරගැනීමට එරෙහිව කතානායකවරයාට අනුර කුමාර දිසානයක මහතා විරෝධය එල්ල කරන ලදි.

එහිදි කතා කල අනුර කුමාර දිසානායක මහතා.. “අද දිනට නියමිත විවාදයක් තිබුණා. එය ඉල්ලා අස්කර ගත්තා. ඊළඟට තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීම. දැන් පාර්ලිමේන්තුව කල් තියන්න දෙන්නෙත් නැතිව එක එක්කෙනා නැගිටලා විවිධ දේවල් කියනවා. ඒකට ඉඩ දෙන්න එපා.” යනුවෙන් ප්‍රකාශ කරන ලදි.

එයට ප්‍රතිචාර දැක්වු කතානායකවරයා “එහෙනම් අපි කල් තැබීමේ විවාදයට යමු” යනුවෙන් පවසා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු නිසිපරිදි ඉදිරියට ගෙනයාමට එකගවෙන ලදි.