හිටපු ජනපති ආර්යාව ශිරන්ති රාජපක්ෂ උපන් දිනය සැමරූ හැටි – Photos

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ උපන්දින අදට යේදී තිබෙනවා. ඇයගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් පුතුන් තිදෙනා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපන්දිනය සමරණු ලැබුවේ මෙලෙසින්.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න