හිටපු ජනපති ආර්යාව ශිරන්ති රාජපක්ෂ උපන් දිනය සැමරූ හැටි – Photos

0
275

විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ බිරිඳ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මියගේ උපන්දින අදට යේදී තිබෙනවා. ඇයගේ උපන් දිනය වෙනුවෙන් පුතුන් තිදෙනා සහ විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපන්දිනය සමරණු ලැබුවේ මෙලෙසින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here