”හිටපු ජනපතිතුමා මම ඔබට ගරු කළාට වටේ ඉන්න වෘකයින් සුනඛයින් එක්ක මේ ගමන යන්න බෑ – විජිත් විජයමුණි පාර්ලිමේන්තුවේදී කියයි

0
315

ආණ්ඩු පක්ෂයට එක්වීම සම්බන්ධයෙන් විජිත් විජයමුණි සොයිසා මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වා සිටියා. ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ පක්ෂයේ සිදුවන දේවල් දැක එහි ඉන්නට තමන්ට හැකියාවක් නොමැති බවයි.

මේ ඔහු එහිදි කළ ප්‍රකාශයයි…

”නිදහස් පක්ෂයේ අපි මේ රජයට සහය ලබා දීමට පක්ෂය හැටියට එකතු වුණා. හේතු රාශියක් තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ විධායක, ව්‍යවස්ථාදායකයේ ගැටුම් එක්ක පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුවී සිදුවීම් මේ ජනතාව දන්නවා.

රටේ ඇති වුණු දේශපාලන අස්ථාවරත්වය ජනතාවගේ කරමත පැටවෙනවා. දුප්පත් ජනතාවට බදු බර පැටවෙනවා. 

මේ ආරවුලෙදි කුඩා පක්ෂවල දේශපාලන ඥානයට අපි ස්තූතිවන්ත වෙනවා. අපි බාදුරා මලට වැටුණු කෝදුරුවෝ වගේ. අපි අන්ත අසරණභාවයකට පත්වෙලා ඉන්නවා.

අපි උපතින්ම නිදහස් පක්ෂයේ. අපේ පක්ෂයේ සංවිධායකවරු 100ක් විතර මට කතා කළා. අපිව වැටට තියලා අමුඩ ගහලා තියෙන්නේ. හිටපු ජනපතිතුමාට මම ඔබට ගරු කළාට ඔබතුමා වටේ ඉන්න වෘකයින් සුනඛයින් එක්ක මේ ගමන යන්න බෑ.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here