හලාවත වැවිලි සමාගම් සේවක වර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

0
130

දින දහයක් පුරා පැවති හලාවත වැවිලි සමාගමේ කම්කරුවන්ගේ හා සේවකයන්ගේ වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

වාර්ෂික ප්‍රසාද දීමනා ලබා ගැනීම, ලාභාංශ ලබා ගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කර ගනිමින් මේ වැඩ වර්ජනය පැවති අතර මේ වැඩ වර්ජනය සඳහා ආසියාවේ විශාලතම පොල් වත්ත වන පලුගස්වැව වත්තේ ඇතුළු වතු සියල්ලේ කම්කරුවන් හා සේවකයන් එක් වන ලදී.

ලංකා වතු සේවක සංගමය මේ වර්ජනය කැඳවා තිබූ අතර අවස්ථා කීපයකදී හලාවත වැවිලි සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වටකරමින් විරෝධතා ද පැවැත්විණි.

ලංකා වතු සේවක සංගමයේ සභාපති චතුර සමරසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කලේ තම ඉල්ලීම් ලබා දෙන බවට පාලනාධිකාරිය ලිඛිත පොරොන්දුවක් ලබා දීම හේතුවෙන් වැඩවර්ජනය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කල බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here