සුරේන් රාගවන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කිරීම ගැන විග්නේශ්වරන් සතුටුවෙයි

0
533

උතුරු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර ලෙස සුරේන් රාගවන් මහතා පත්කිරීම සතුටට පත්ව බව උතුරු පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාතය සි.වි.විග්නේශ්වරන් මහතා පවසයි.

විග්නේශ්වරන් මහතා පැවසුවේ පළමු වරට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර තනතුර වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතිකයෙකු පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුටට පත්වන බවයි.

දෙමළ ජාතිකයෙකුට දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් අවබෝධයක් පවතින බවත්,දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු වෙනුවෙන් දෙමළ ජාතිකයෙකු ලෙස සිතා කටයුතු කිරීම වැදගත් වන බවද විග්නේශ්වරන් මහතා රාගවන් මහතා වෙත සුභ පැතුම් එක් කරමින් පැවසුවේ.

දෙමළ ජනතාව‍ගේ ගැටළු වෙනුවෙන් සම්බන්ධව කටයුතු කළ හැකි දෙමළ නියෝජිතයෙකු පළමු වරට උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර ලෙස පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා වෙත සිය ස්තූතිය පළ කරන බවද හෙතෙම පැවසීය.

විග්නේශ්වරන් මහතා පැවසුවේ රාගවන් මහතා දෙමළ ජනතාවගේ ගැටළු අව‍බෝධ කරගෙන කටයුතු කරනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවයි.