සරසවි සිසු විරෝධතාවට පොලීසියෙන් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්

0
137

කොටුව, ලෝටස් වටරවුම ආසන්නයේ පැවති සරසවි සිසුන්ගේ විරෝධතාවය විසුරුවා හැරීමට පොලිසිය විසින් අධි පීඩන ජල ප්‍රහාරයක් සහ කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

මේ වන විට කොටුව, ලෝටස් වටරවුම සහ අවට මාර්ග වල දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව වාර්තා වනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here